BDSwiss EU

Legal Documents

BEST INTEREST & ORDER EXECUTION POLICY – BDSwiss

October 2020

Download the latest version of our
Best Interest & Order Execution Policy

COMPLAINTS HANDLING PROCEDURE – BDSwiss

December 2020

Download the latest version of our
Complaints-Handling-Procedure

CONFLICTS OF INTEREST POLICY- BDSwiss

October 2020

Download the latest version of our
Conflicts of Interest Policy

CLIENT CATEGORIZATION POLICY – BDSwiss

October 2020

Download the latest version of our
Client Categorization Policy

INVESTOR COMPENSATION FUND NOTICE – BDSwiss

October 2020

Download the latest version of our
Investor Compensation Fund

PILLAR 3 DISCLOSURES- BDSwiss

July 2020

Download the latest version of our
Bdswiss Holding PLC PILLAR 3 disclosures

KEY INFORMATION DOCUMENT

October 2020

Download the latest version of our
BDSwiss KID

EXECUTION QUALITY SUMMARY STATEMENT (RTS 28)

2019

Download the latest version of our
Execution Quality Summary Statement (RTS 28)

LEVERAGE POLICY

October 2020

Download the latest version of our
Leverage-Policy_BDSwiss_Holding_Plc

FATCA/CRS INFORMATION

October 2020

Download the latest version of our
FATCA-CRS PLC

KEY INFORMATION DOCUMENT (DMA)

October 2020

Download the latest version of our
BDSwiss DMA KID

Best Execution Quarterly Statistics – RTS27 (Directive (EU) 2017/575)

2020

Download the latest version of our
RTS27

Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 75.3 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy może pozwolić sobie na zaangażowanie środków, przy wysokim ryzyku utraty pieniędzy. Generalną Klauzulę Ryzyka
Official Online Trading Partner