BDSwiss EU

General terms and conditions

CLIENT AGREEMENT

April 2021

Download the latest version of our
General-Terms-Conditions

GENERAL RISK DISCLOSURE

October 2020

Download the latest version of the
General Risk Disclosure Statement

RISK DISCLAIMER FOR FINANCIAL INSTRUMENTS – CFDs

October 2020

Download the latest version of the
Risk Disclaimer for Financial Instruments CFDs

RAW ACCOUNT TERMS AND CONDITIONS

October 2020
Please note that the Company has discontinued Raw subscription accounts as of 15.4.2020.

Download the latest version of our
Raw Account subscription T&C

VPS SERVICES

April 2021

Download the latest version of our
VPS Services Terms & Conditions

Babala sa Panganib: Ang CFDs ay mga complex na instrumento at may kaakibat na mataas na panganib ng mabilis na pagkalugi ng pera dahil sa leverage.Ang 75.3 % ng mga retail investor account ay nalulugi kapag nagte-trade ng CFDs kasama ng provider na ito.
Dapat ninyong ikonsidera kung nauunawaan ninyo kung paano gumagana ang CFDs at kung makakayanan ninyo ang mataas na panganib ng pagkalugi ng iyong pera. Pangkalahatang Pagsisiwalat ukol sa Panganib